کرم ترک دست و پا

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 50 گرم - مدت انقضا : 24 ماه - کد بهداشتی : 3776 - گروه : زخم، سوختگی و اسکار - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Iran Avandfar - سایت : www.iroxcare.com - محل مصرف : دست - سن مصرف : بدون محدوديت

4,200 تومان

جزئیات کالا

کرم روشن کننده پیگمازوم دست

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 50 گرم - مدت انقضا : 36 ماه - کد بهداشتی : 56/10362 - گروه : پوست خشک - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Kia Behdasht - سایت : www.facedoux.com - محل مصرف : دست - سن مصرف : بدون محدوديت

17,800 تومان

جزئیات کالا

کرم ضد آفتاب فوتوزوم +SPF 50

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 40 گرم - مدت انقضا : 36 ماه - کد بهداشتی : 56/11500 - گروه : پوست چرب - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Kia Behdasht - سایت : www.facedoux.com - محل مصرف : صورت و گردن - سن مصرف : بدون محدوديت

27,800 تومان

جزئیات کالا

کرم ترمیم کننده سیکازوم

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 30 گرم - مدت انقضا : 36 ماه - کد بهداشتی : 34/13372 - گروه : پوست خشک - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Kia Behdasht - سایت : www.facedoux.com - محل مصرف : صورت و گردن - سن مصرف : بدون محدوديت

26,800 تومان

جزئیات کالا

کرم مرطوب کننده آکنه زوم هیدرا

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 50 گرم - مدت انقضا : 36 ماه - کد بهداشتی : 34/13374 - گروه : پوست چرب - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Kia Behdasht - سایت : www.facedoux.com - محل مصرف : صورت و گردن - سن مصرف : بدون محدوديت

21,800 تومان

جزئیات کالا

کرم ضد آفتاب مولتی پروتکشن SPF 50

مشخصات نوع محصول : کرم - سایز : 50 گرم - مدت انقضا : 36 ماه - کد بهداشتی : 16/13188 - گروه : پوست خشک - نوع محفظه : تیوپ - رنگ : بی رنگ - جنسیت مصرف : عمومي - تعداد در بسته : 1 عدد - شرکت سازنده : Iran Avandfar - سایت : www.iroxcare.com - محل مصرف : صورت و گردن - سن مصرف : بدون محدوديت

33,400 تومان

جزئیات کالا